Τα μέλη της ΙΛΑΕΚ καλούνται σε τακτική γενική απολογιστική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας ( Πλατεία Αγίου Τίτου, Καστέλλι Παλιάς Πόλης Χανίων ) την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, στις 17.00, και, αν δεν υπάρξει απαρτία, τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, την ίδια ώρα.

Τα θέματα της συνέλευσης είναι:

1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του έτους 2017 ( και έγκρισή τους )
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Οικονομικός προϋπολογισμός 2018 
4. Θέματα που ενδεχομένως προκύψουν έως τότε ή τεθούν από τα μέλη.

Σημειώσεις :

1η. Η συμμετοχή όλων των μελών στη Συνέλευση είναι επιβεβλημένη.
      
2η. Τα μέλη της Εταιρείας μπορούν να προμηθευτούν, την ημέρα της Συνέλευσης, τις εκδόσεις της  ΙΛΑΕΚ σε συμβολική τιμή.