Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Κρήτης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών διεξάγει έρευνα με αντικείμενο τη στάση των γυναικών και των ανδρών για την Ισότητα και τo Φεμινισμό.  

Η 8η Μαρτίου είναι η ημέρα που υπενθυμίζει τους αγώνες των γυναικών για Ισότητα και Δικαιοσύνη και ημέρα αφετηρίας για νέες προκλήσεις και διεκδικήσεις.

Το αίτημα των γυναικών για ίσα δικαιώματα σε κάθε τομέα της ιδιωτικής, επαγγελματικής και δημόσιας ζωής, παραμένει επίκαιρο και απαιτεί συντονισμένες ενέργειες για ένταξη της αρχής της ισότητας σε όλες τις πολιτικές και δράσεις.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Κρήτης είναι συνοδοιπόρος στην προσπάθεια για κατάκτηση της ουσιαστικής Ισότητας, στην πράξη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Κρήτης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών διεξάγει έρευνα με αντικείμενο τη στάση των γυναικών και των ανδρών για την Ισότητα και τo Φεμινισμό.  Διερευνά επίσης τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και τις ανάγκες που εκφράζουν οι γυναίκες για καλύτερη αντιμετώπιση της καθημερινότητας και βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι αναρτημένο στον ιστοσελίδα της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Κρήτης http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1755&Itemid=167&lang=el#.Wp58E9SLRiw .

Επίσης μπορεί να αποσταλεί με e-mail από την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Κρήτης [email protected] .

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν τους τοπικούς φορείς που χαράζουν πολιτικές για την Ισότητα, να θέσουν προτεραιότητες και να διαμορφώσουν το πρόγραμμα για την Ισότητα, με βάση τις ανάγκες που εκφράζουν οι ίδιες οι γυναίκες.

Την Πέμπτη 8 Μαρτίου η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Κρήτης, θα λειτουργήσει μεταξύ 10:00 -13:00, Περίπτερο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Ισότητα των Φύλων, στην Πλατεία Ελευθερίας.