Με τη συμμετοχή πολλών τοπικών φορέων πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 6/3/2018 στο ΜΑΙΧ, η τελευταία Συνάντηση Τοπικών Φορέων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου “Προώθηση των Κτιρίων με μηδενικές εκπομπές CO2, λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά/ZEROCO2 – INTERREG EUROPE, http://www.interregeurope.eu/zeroco2”. 

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο άρχισε τον Απρίλιο του 2016 και τελειώνει το Μάρτιο του 2020, επικεντρώνεται στην εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσεως, το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση και ανάπτυξη των ενεργειακών περιφερειακών πολιτικών και αποτελεί θέμα αιχμής της Ευρωπαϊκής πολιτικής τα τελευταία χρόνια καθώς σχετίζεται άμεσα με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή. 

Συντονιστής του έργου, είναι το Ενεργειακό Γραφείο του Ποντρέιβ της Σλοβενίας ενώ συμμετέχουν εκτός από το ΜΑΙΧ, η Περιφέρεια Μολίσε της Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, ο Δήμος του Κάουνας της Λιθουανίας, ο Οργανισμός Θερμόπολις της Φινλανδίας, ο Οργανισμός ΑΒΙΤΕΜ της Γαλλίας και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας της Γερμανίας.

Ο κ. Αγγελάκης Γεώργιος, υπεύθυνος διαχείρισης του έργου του ΜΑΙΧ, παρουσίασε τις δράσεις του έργου που έχουν υλοποιηθεί έως τώρα στην Κρήτη, ενώ αναφέρθηκε στην εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσεως, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του και θα περιλαμβάνει περιφερειακές μελέτες, επιλογή των πιο αποτελεσματικών ενεργειακών τεχνολογιών μέσα από μια ανάλυση κόστους/οφέλους, καταγραφή και ανάλυση των υφιστάμενων περιφερειακών πολιτικών, προσδιορισμός αναγκών της αγοράς σε σχέση με τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία και το σχεδιασμό ενός οδηγού καλών πρακτικών. Στα επόμενα δύο έτη, που θα ακολουθήσουν, θα προταθεί στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να το ενσωματώσουν στον περιφερειακό τους σχεδιασμό αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και εφόσον εφαρμοστεί θα διερευνηθούν και ορισμένες πηγές χρηματοδότησης για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε τέτοιου τύπου κτίρια.

Στη συνέχεια, ο κ. Βουρδουμπάς Ιωάννης, επιστημονικός συνεργάτης του ΜΑΙΧ, αναφέρθηκε στην έννοια των κτιρίων με σχεδόν μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τα οφέλη που προκύπτουν, στις δυνατότητες δημιουργίας τέτοιων κτιρίων τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, στις τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό καθώς και στις υπάρχουσες χρηματοδοτικές δυνατότητες για τη δημιουργία τέτοιων κτιρίων. Αναφορά έγινε επίσης στα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης όπως προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις διαφορές τους σε σχέση με τα κτίρια μηδενικών εκπομπών CO2.

Οι εκπρόσωποι των Δήμων Χανίων, Πλατανιά και Καντάνου-Σελίνου αναφέρθηκαν στην ένταξη τους στο Ευρωπαϊκό δίκτυο των Δημάρχων και στην κατάρτιση των Σχεδίων ενεργειακής βελτίωσης τους. Παρουσιάσθηκε επίσης, η πολυσχιδής δραστηριότητα της Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα προώθησης της ενεργειακής αειφορίας στο νησί και της συμμετοχή της σε πολλά Ευρωπαϊκά έργα. Ενώ αναφέρθηκαν και εφαρμογές της Γεωθερμίας στα κτίρια στην Κρήτη από τοπικές ενεργειακές εταιρίες.

Στην εκδήλωση, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρειας Κρήτης, τους Δήμους Χανίων, Πλατανιά, Κανδάνου-Σελίνου, Σφακίων, Αποκορώνου, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Χανίων, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης, τη ΔΕΗ/ΑΗΣ Χανίων, τη ΔΕΔΔΗΕ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επενδυτών Φωτοβολταϊκών, τη Διεύθυνση Δασών Χανίων, την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΤΕΙ Κρήτης, την Ένωση Ξενοδόχων Χανίων, το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, την ΠΡΟΜΕΚΑΤ, διάφορες τοπικές εταιρίες, όπως η ΕΤΑΝΑΠ, οι Μύλοι Κρήτης, το Κέντρο Θέρμανσης & Κλιματισμού Κρήτης, η ΤΕΧΝΟΘΕΡΜ ΑΕ και πολλοί άλλοι.