Μήνυμα της βουλεύτριας Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Βάλιας Βαγιωνάκη για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας:

Τιμούμε και γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα με τον καλύτερο τρόπο, μέσα από την κοινή συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, για την επεξεργασία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας».

Πρόκειται για τη γνωστή ως «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης», που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη μακρόχρονη και σταθερή προσπάθεια του Συμβουλίου της Ευρώπης να εξασφαλίσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών. Τη συγκεκριμένη Σύμβαση υπέγραψαν το 2011 στην Κωνσταντινούπολη 42 χώρες και αφορά ένα πλαίσιο εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών για την πάταξη της βίας εναντίον των γυναικών και των παιδιών. Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νομικό πλαίσιο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση και πρόληψη όλων των μορφών έμφυλης βίας, αλλά και τη μέριμνα για την προστασία των θυμάτων.

Παράλληλα, εμείς οι γυναίκες μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου απευθύνουμε έκκληση με επιστολή μας, προκειμένου να σταματήσει το συνεχιζόμενο έγκλημα στη Συρία. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Νίκο Βούτση, στο Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στην Επιτροπή Γυναικών της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU), στην Πρόεδρο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU), κ. Gabriela Cuevas Barron, στην Επιτροπή Ισότητας του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Michele Nicoletti:

«Εμείς οι γυναίκες-μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ως μητέρες, σύζυγοι, γιαγιάδες, αλλά πάνω απ’ όλα ως άνθρωποι, καλούμε τη διεθνή κοινότητα, όλους τους οργανισμούς και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σταματήσουν αυτόν τον παράλογο πόλεμο στη Συρία, αυτό το συνεχιζόμενο έγκλημα σε βάρος του συριακού λαού και ενώνουμε τη φωνή μας με τις απελπισμένες κραυγές βοήθειας των παιδιών και των γυναικών της Συρίας.»