Σοβαρότατο πρόβλημα, με συνέπειες για την οικονομία της ευρύτερης περιοχής, συνιστά το κλείσιμο των Σφαγείων Νεαπόλεως.

Πάνω από ένα μήνα έχει προκύψει το πρόβλημα και λύση δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι και όσοι άλλοι ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία κρέατος να υποχρεώνονται να μεταφέρουν τα ζώα για σφαγή στο Αρκαλοχώρι!!!

Έτσι, επιβαρύνεται η εμπορία κρέατος με σημαντικό επιπλέον κόστος, που τελικά καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές επωμιζόμενοι, σε χαλεπούς καιρούς, την μετακυλιόμενη δαπάνη.

anatolh.com