Την Πέμπτη 15 Μαρτίου

Συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Μαλών θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της Τ.Κ. Μαλών  του Δήμου Ιεράπετρας στις 15/ 3/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ.,  με τα παρακάτω  θέματα:

Ύδρευση –Άρδευση  περιόδου 2018»

Καθαριότητα 2018

Παραχώρηση ταφοπεδίου .

Την με αρ.πρωτ.1/2018 αίτηση της  Ζαχαράκη Στυλιανή του Μαθιουδάκη   για την τοποθέτηση υδρομέτρου .

Την με αρ.πρωτ.3/2018 αίτηση του Χριστινάκη Μανώλη του Γεωργίου παροχή νερού   από το κολεκτέρ της «Πατέλας» .

Την με αρ.πρωτ.10/2018 αίτηση του Φιλιππάκη Κοσμά του Αντωνίου   για την τοποθέτηση υδρομέτρου στην θέση «Αρκαλίδια» αρδ.τομέα. «Μέσονα  .