Το Σωματείο Εργαζομένων στη ΔΕΔΙΣΑ, το Σωματείο Εργαζομένων στην Αποκομιδή & Οδοκαθαριστών Χανίων, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Χανίων με την υποστήριξη της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια στις εργασίες αποκομιδής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

Η ημερίδα έχει επιμορφωτικό – ενημερωτικό χαρακτήρα με στόχο να αναδείξει το πολύ σοβαρό ζήτημα της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χανίων την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 και ώρα 19.30, με ομιλητές τους κ.κ. Γαλετάκη Μιχάλη, Μεταλλειολόγο Μηχανικό, Καθηγητή Σχολής ΜΗΧΟΠ Πολυτεχνείου Κρήτης και Κονταράκη Κώστα, Μηχανολόγο Μηχανικό, Τεχνικό Ασφαλείας της ΔΕΔΙΣΑ.