Δείτε το πρόγραμμα

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της  Περιφερειακής Ενότη-τας  Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις των Φαρμακοποιών Περιόδου Απριλίου 2018, για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις θα πρέπει να κατα-τεθούν στην Διεύθυνση Δημόσιας  Υγείας της Π.Ε. Ρεθύμνης μέχρι την Παρασκευή 6/4/2018.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, με το παραπεμπτικό τους, την Παρα-σκευή, 6/4/18  και ώρα 09:00 π.μ. στην Αίθουσα Δ7- Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοι-νωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης (Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων, τηλ. 2831343314 ).

Πληροφορίες για τα παραπεμπτικά δίνονται στη Διεύθυνση Γραμματείας ΚΕ.Σ.Υ (Βασί-λειο Ζαχαράκη στο τηλ.: 210-8208891).

 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook