Προέδρος του ΔΣ  ο Γιώργος Αεράκης

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Μαρτίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ως ακολούθως:

Πρόεδρος

Αεράκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος

Φασουλάς Χαράλαμπος

Γραμματέας

Στάθη Ιάσμη

Ταμίας

Προμπονάς Μιχάλης

Μέλος

Μυλωνάς Μωυσής

Μέλος

Ψαρουδάκης Νικόλαος

Μέλος

Κατσαπρακάκης Δημήτριος

Το νέο Δ.Σ. υπόσχεται να συνεχίσει με ακόμα εντονότερους ρυθμούς την υποστήριξη των δράσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και των μελών του.