Την καταγγελία οτι υποδήματα για μικρά παιδιά είχαν άλλη τιμή στη βιτρίνα και τελικά όταν έφτασε στο ταμείο της ζητήθηκε διαφορετικό αντίτιμο για την αγορά των υποδημάτων, έκανε καταναλώτρια στα Χανιά.

Σύμφωνα με την καταγγέλουσα, όταν ζήτησε το λόγο από την πωλήτρια γνωστού καταστήματος, εκείνη αιτιολόγησε την διαφοροποίηση στην τιμή, στο γεγονός οτι τα παπούτσια στην βιτρίνα ήταν μικρότερο μέγεθος εξού και η χαμηλότερη τιμή.

Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, δηλαδή η τιμή των υποδημάτων δεν εξαρτάται από το νούμερό τους.

Σύμφωνα με το νόμο, οι διαφορετικές τιμές σε βιτρίνες - ράφια και στο ταμείο είναι παράνομες καθώς αποτελούν μορφή παραπλάνησης, αφού ο καταναλωτής ενδεχομένως να μην επέλεγε το συγκεκριμένο προϊόν, ενώ υπάρχουν χρηματικές κυρώσεις για όσους ακολουθούν τέτοια πρακτική.