“Δημιουργία πράσινης διαδρομής & ποδηλατόδρομου στον άξονα οδών  Στρ. Τζανακάκη, Χ. Γιάνναρη, Σκαλίδη & Πειραιώς” - Παρουσίαση μελέτης από τον Δήμο Χανίων στις 19/3/2018 στο Κ.Α.Μ.

Ο Δήμος Χανίων παρουσιάζει τη μελέτη για την υλοποίηση του έργου: “Δημιουργία πράσινης διαδρομής και ποδηλατοδρόμου στον άξονα οδών Στρ. Τζανακάκη, Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Σκαλίδη και Πειραιώς”, τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, στις 19.00, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ.).  Η εν λόγω μελέτη αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων και έργων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου και την οργάνωση της κίνησης και στάσης -στάθμευσης των οχημάτων στις προαναφερθείσες κύριες οδικές αρτηρίες.

Η δημιουργία πράσινης διαδρομής και ποδηλατόδρομου στον άξονα οδών Στρ. Τζανακάκη, Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Σκαλίδη και Πειραιώς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δ. Χανίων: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής» (Revitalizing the Core for Development – RECODE)». Το έργο στοχεύει στην υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενός από τους βασικότερους χρηματοδοτικούς πυλώνες του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020.  

Για τα Χανιά έχουν διασφαλιστεί 11.000.000€ από πόρους του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του Ε.Π. «Κρήτη»  για την υλοποίηση έργων, που θα αναβαθμίσουν την πόλη.

19:00 – 19:15 Έναρξη εκδήλωσης από το Δήμαρχο Χανίων, Τ. Βάμβουκα – Χαιρετισμοί
19:15 – 19:30 Εισαγωγή – Ενημέρωση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών, Γ. Ξανθουδάκη

19:30 – 19:50 Παρουσίαση Αρχιτεκτονικής Μελέτης
19:50 – 20:30 Τοποθετήσεις - Συζήτηση