Την Τετάρτη 21 Μαρτίου και ώρα 18:00 η τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018   (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
2. Εκλογή υδρονομέων θερινής αρδευτικής περιόδου 2018 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
3. Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) 2018-2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
4. Λήψη περιοριστικών μέτρων άρδευσης στην Τ.Κ. Αγ.Στεφάνου, για τη θερινή αρδευτική περίοδο 2018 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
5. Τροποποίηση της με αρ.335/2013 απόφασης ΔΣ, για παροχή εξουσιοδότησης και στην Αναπληρώτρια Ειδική Ταμία του Δήμου (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
6. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός υπεύθυνων κίνησής τους  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
7. Αποδοχή αιτήσεων σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
8. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
9. Προμήθεια καυσίμων Δήμου και Νομικών του Προσώπων έτους 2018  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
10. Ματαίωση διάλυσης της σύμβασης του έργου «Επείγουσες εργασίες προστασίας αλιευτικού καταφυγίου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
11. 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»   (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
12. Επέκταση των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων έτους 2017-2018  του ΝΠΔΔ  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» και αύξηση συμβατικού χρόνου παράδοσης (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
13. Έγκριση διεξαγωγής Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ Ιεράπετρας υπό την αιγίδα του Δήμου (Εισηγητής:  Πρόεδρος  Δ.Σ.) 
14. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής:  Πρόεδρος  Δ.Σ.) 
15. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου του Δήμου σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς  (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής) 
16. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης προσκυρούμενου τμήματος δημοτικού οικοπέδου στο ΟΤ2 εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ιεράπετρας στη θέση «Κάτω Μερά»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης) 
17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση οδού Ουρανίας Παπαϊωάννου»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)  
18. Τροποποίηση της με αριθμό 205/2014 απόφασης Δ.Σ. «Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής:  Πρόεδρος  Δ.Σ.) 
19. Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή αγροτικών θεμάτων  (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής) 
20. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ιεράπετρας (οικ. Μαλών)» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
21. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (οικ. Σταυροχωρίου)» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
22. Έγκριση κοπής και αντικατάστασης δέντρων (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
23. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής:  Πρόεδρος  Δ.Σ.)