Στις πέντε το απόγευμα με τα ίδια θέματα

Επειδή στην τακτική γενική απολογιστική συνέλευση ( των μελών της ΙΛΑΕΚ ) της 8ης Μαρτίου 2018 δεν υπήρξε απαρτία, αυτή θα επαναληφθεί, στα γραφεία της Εταιρείας ( Πλατεία Αγίου Τίτου, Καστέλλι Παλιάς Πόλης Χανίων ), τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, στις 5 μ. μ. , με τα ίδια θέματα, και καλείστε να λάβετε μέρος στις εργασίες της.

1.  Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του έτους 2017 ( και έγκρισή τους )

2.   Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

3. Οικονομικός προϋπολογισμός 2018 

4. Θέματα που ενδεχομένως προκύψουν έως τότε ή τεθούν από τα μέλη.

Σημειώσεις : 1η. Η συμμετοχή όλων των μελών στη Συνέλευση είναι επιβεβλημένη.

2η. Τα μέλη της Εταιρείας μπορούν να προμηθευτούν, την ημέρα της  Συνέλευσης, τις εκδόσεις της  ΙΛΑΕΚ σε συμβολική τιμή.