Για την καλή πορεία των διαδικασιών υλοποίησης του Φράγματος του Πλατύ Ποταμού, διαβεβαίωσε ο Κ. Σκανδαλίδης σε έγγραφη ενημέρωση του, απαντώντας σε επερώτηση του βουλευτή Λ. Αυγενάκη που ζητούσε εξηγήσεις για την καθυστέρηση που παρατηρείται στο έργο.

Ο Κ. Σκανδαλίδης διευκρίνισε ότι το εν λόγω έργο που τιτλοφορείται «Μελέτη Φράγματος στο Πλατύ N. Ρεθύμνης με του αγωγού μεταφοράς, του αρδευτικού δικτύου & Γεωτεχνικές Μελέτες», περιλαμβάνει τρεις Μελέτες εκ των οποίων έχουν συμβασιοποιηθεί οι δύο και αφορούν:

α) η Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Φράγματος, Πλατύ Νομού Ρεθύμνου και Οριστική μελέτη αγωγού μεταφοράς νερού στη Μεσσαρά» και
β) η «Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Αρδευτικών Δικτύων αξιοποίησης φράγματος Πλατύ Νομού Ρεθύμνου».

Οι δύο μελέτες έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και αναμένεται η έγκρισή τους καθώς προχωρά η Προμελέτη για τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις.