Στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής στις 21 Μαρτίου 2018 στις 14.00.

Η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.) σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οτάβα και με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, διοργανώνει επαναληπτική εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα την «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ».

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “TiTAN Greece & Cyprus – Primary Care Tobacco Treatment Training Network in Greece and Cyprus” και θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής στις 21 Μαρτίου 2018 στις 14.00.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα συμμετάσχουν επαγγελματίες ΠΦΥ, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε μια βασική εκπαίδευση και θα μεταφέρουν την εμπειρία που έχουν αποκτήσει, προτείνοντας μέτρα και προτάσεις για βελτίωση.

Η εκπαιδευτική συνεδρία θα εστιάσει σε επιλεγμένα θέματα, όπως παρακάτω:

- Εργασία με δύσκολους ασθενείς / αντιμετώπιση αντίστασης από μέρους των ασθενών

- Διεξαγωγή μιας διαβούλευσης για το κάπνισμα στην καθημερινή κλινική πρακτική

- Φαρμακευτική διαχείριση του καπνίσματος

- Πρακτικές τεχνικές για την υποβοήθηση ασθενών οι οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία διακοπής ή μείωσης της χρήσης καπνού

- Διακοπή καπνίσματος σε ασθενή με πολλαπλή νοσηρότητα και υψηλού κινδύνου