Από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι το Τμήμα Εσόδων θα παραμείνει κλειστό για συναλλαγές με το κοινό την Τρίτη 27/3/2018, λόγω εκπαίδευσης του προσωπικού του (έπειτα από τη ματαίωση της εκπαίδευσης της 16ης/3/2018).