Οι πολύ πλούσιοι έχουν σχέδιο. Ζουν με λιγότερα από όσα τους επιτρέπει η περιουσιακή τους κατάσταση και τα εισοδήματά τους, ενώ εξετάζουν προσεκτικά τις παγίδες. Αυτές είναι ορισμένες από τις οδηγίες της εφημερίδας The Wall Street Journal για εκείνους που δεν εντάσσονται στον κατάλογο των πολύ πλούσιων ανθρώπων αλλά μπορούν να αντλήσουν μαθήματα από αυτούς.

Κανόνας πρώτος: Να υπάρχει πάντα σχέδιο. Αν για παράδειγμα πληρώνετε κάποιο δάνειο, συζητήστε με το σύντροφό σας γι'αυτό και κάντε ένα πρόγραμμα μένοντας προσηλωμένoi. Ένας προϋπολογισμός είναι πάντα χρήσιμος και στη συνέχεια, μια φορά την εβδομάδα, μπορείτε να ελέγχετε το πόσο πειθαρχημένοι είστε.

Κανόνας δεύτερος:
Οι πολύ πλούσιοι δεν τα ξοδεύουν όλα. Μην ξοδεύετε λοιπόν κι εσείς ό,τι έχετε και δεν έχετε και επιβάλλετε μέτρο στις κινήσεις σας. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το ποσοστό των χρημάτων που δαπανάμε για τα έξοδα σπιτιού- ενοικίου ή αγοράς και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας-δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% του μικτού εισοδήματός μας.

Κανόνας τρίτος:
Οι πολύ πλούσιοι επικεντρώνονται στους κινδύνους, όχι στις αποδόσεις.
Η επένδυση σε όλα εγκυμονεί κινδύνους. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος να ρίχνουμε το βάρος σε μεγάλες αποδόσεις. Ίσως, μόνο ένα ευρώ και ένα όνειρο... να είναι όλα όσα αυτή τη στιγμή μπορείτε να έχετε. Πρώτα λοιπόν τακτοποιούμε τα οικονομικά μας και μετά επενδύουμε.

Κανόνας τέταρτος:
Οι πολύ πλούσιοι, επιμένουν. Ο φόβος δεν είναι καλό πράγμα. Έτσι, δεν χρειάζεται πανικός, ούτε να πουλήσουμε το σπίτι, αν δούμε ξαφνικά την τιμή του σε καθοδική πορεία. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με βάση και άλλες παραμέτρους, όπως η οικογενειακή μας ζωή. Ας μην το ξεχνάμε, υπάρχουν και πράγματα στη ζωή που τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν, όπως είναι η οικογένεια και οι φίλοι. Αυτό είναι και το δίκτυο στο οποίο θα στηριχτούμε, αν βρεθούμε σε δύσκολη στιγμή.