Αναφορά προς τον Υπ.Εσωτερικών κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με τις επισημάνσεις του τεχνικού και γεωτεχνικού προσωπικού των πρώην Τενικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ).

Όπως αναφέρουν σε σχετική επιστολή τους, μεταξύ των στόχων της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης ήταν και η συγκρότηση αυτοτελών τεχνικών υπηρεσιών σε κάθε νέο Καλλικρατικό δήμο και για το σκοπό αυτό θεσμοθετήθηκαν και έχουν εφαρμοσθεί οι υποχρεωτικές μετατάξεις του τεχνικού και γεωτεχνικού προσωπικού των πρώην ΤΥΔΚ στους δήμους της έδρας κάθε νομού.

Οι διαπιστώσεις που έχουν προκύψει μετά από συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, σχετικά με το ζήτημα της λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών των νέων δήμων, αλλά και ύστερα από συναντήσεις με δημάρχους κυρίως των δήμων που δεν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία, είναι:

1. Η υποχρεωτική μεταφορά στου δήμους της έδρας του νομού του τεχνικού και γεωτεχνικού προσωπικού των καταργημένων ΤΥΔΚ φαίνεται να μην αποδίδει τα αναμενόμενα.

2. Τα φαινόμενα του κερματισμού του επιστημονικού δυναμικού και της μεταφοράς του σε αλλότριες θέσεις και καθήκοντα πολλαπλασιάζονται, με αποτέλεσμα η δυσλειτουργία να εξελίσσεται σε απαξίωση του σκοπού για τον οποίο έχουν γίνει οι αναγκαστικές μετατάξεις και να αναμένεται η πλήρης αδυναμία τεχνικής υποστήριξης των δήμων που δεν έχουν επαρκείς τεχνικές υπηρεσίες.

3. Η τεχνική υποστήριξη των δήμων που δεν έχουν επαρκείς τεχνικές υπηρεσίες εξαρτάται από την \”καλή διάθεση\” της πολιτικής ηγεσίας των δήμων της έδρας του νομού.

4. Η \”καλή διάθεση\” χαρακτηρίζεται από το γεγονός της μη συγκρότησης (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) αυτοτελούς υπηρεσιακού σχήματος τεχνικής υποστήριξης στους δήμους της έδρας του νομού.

5. Ακόμα και στις περιπτώσεις που έχει συγκροτηθεί αυτοτελές υπηρεσιακό σχήμα, από το σχεδιασμό των νέων οργανισμών των δήμων της έδρας του νομού, δεν φαίνεται πιθανή η συγκρότηση αντίστοιχης οργανικής υπηρεσίας.

6. Με τη σημερινή πραγματικότητα, οι νέοι καλλικρατικοί δήμοι που δεν διαθέτουν επαρκή τεχνική υπηρεσία, θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας και την ενεργοποίηση των αναπτυξιακών διαδικασιών στον τομέα των έργων (ΕΣΠΑ, προγράμματα για την ανεργία, κλπ).

7. Ο στόχος της συγκρότησης ολοκληρωμένων τεχνικών υπηρεσιών σε όλους τους καλλικρατικούς δήμους φαίνεται να απομακρύνεται για το απώτερο μέλλον, με αποτέλεσμα η σημερινή πραγματικότητα του 56% των νέων καλλικρατικών δήμων που δεν διαθέτουν επαρκείς τεχνικές υπηρεσίες, να χρήζει άμεσης διευθέτησης.

8. Η κίνηση για εθελούσιες μετατάξεις του τεχνικού προσωπικού από τους δήμους της έδρας του νομού σε δήμους του νομού που δεν διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες (νόμος 3979/2011), έχει μηδενικό σχεδόν αποτέλεσμα μέχρι σήμερα και δεν φαίνεται να έχει προοπτικές απόδοσης στο μέλλον.

Ο σημαντικότερος λόγος της βεβαιωμένης απροθυμίας για την πραγματοποίηση των μετατάξεων αυτών, είναι η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ του δήμου της έδρας του νομού, όπου βρίσκεται και η μόνιμη κατοικία του τεχνικού προσωπικού, με τον δήμο του νομού που δεν διαθέτει επαρκή τεχνική υπηρεσία.
Επίσης, προκύπτει ότι:
α) Οι δήμοι που δεν διαθέτουν επαρκή τεχνική υπηρεσία και ζητούν την τεχνική υποστήριξη από την υπηρεσία της πρώην ΤΥΔΚ αποτελούν το 56% του συνόλου των δήμων. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί και το ενδιαφέρον για τεχνική υποστηριξη που δείχνουν και δήμοι που διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες σε πολλές περιοχές της χώρας αλλά ιδιαίτερα στο νομό Αττικής.

β) Οι δήμοι που απέχουν μέχρι και 10 χιλιόμετρα από το δήμο της έδρας του νομού αποτελούν το 6% του συνόλου των δήμων.

γ) Οι δήμοι που απέχουν από 11 έως και 20 χιλιόμετρα από το δήμο της έδρας του νομού αποτελούν το 14% του συνόλου των δήμων.

δ) Οι δήμοι που απέχουν από 21 έως και 30 χιλιόμετρα από το δήμο της έδρας του νομού αποτελούν το 22% του συνόλου των δήμων.

ε) Οι δήμοι που απέχουν από 31 χιλιόμετρα και πάνω, μαζί με τα νησιά, αποτελούν το 58% του συνόλου των δήμων.

στ) Τα νησιά που δεν έχουν τεχνική υπηρεσία αποτελούν το 75% του συνόλου των νησιωτικών δήμων.

9. Από όλες τις παραπάνω διαπιστώσεις εξάγεται χωρίς αμφιβολία το συμπερασμα ότι οι υπηρεσίες των πρώην ΤΥΔΚ, μπορούν, όσο ακόμα βρίσκονται συγκροτημένες, να αποτελέσουν τη βάση της τεχνικής υποστήριξης των καλλικρατικών δήμων που δεν διαθέτουν επαρκή τεχνική υπηρεσία. Μπορούν να έχουν άμεση συνεργασία, με το υπάρχον τεχνικό προσωπικό που έχει συγκεντρωθεί στους νέους καλλικρατικούς δήμους και να προετοιμάσουν το έδαφος για τη συγκρότηση ολοκληρωμένων τεχνικών υπηρεσιών στους δήμους αυτούς το επόμενο χρονικό διάστημα.

Μπορούν να μεταφέρουν γνώση και εμπειρία στο τεχνικό προσωπικό των νέων καλλικρατικών δήμων, όπως έγινε και με το τεχνικό προσωπικό των καποδιστριακών δήμων, οι οποίοι θα μπορούσαν σήμερα να παραδώσουν πλήρεις τεχνικές υπήρεσιες, εάν δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι ανεξέλεγκτες σε αριθμό μετατάξεις του τεχνικού προσωπικού, σε υπηρεσίες που βρίσκονταν στην έδρα του κάθε νομού, μέχρι και το έτος 2010.

Μοναδική προϋπόθεση για να λειτουργήσουν οι νέοι καλλικρατικοί δήμοι στον τεχνικό και όχι μόνο τομέα, είναι να παραμείνει συγκροτημένος ο βασικός πυρήνας της τεχνικής υποστήριξης, που είναι οι υπηρεσίες των πρώην ΤΥΔΚ, οι οποίες μιλούν την ίδια γλώσσα με τους υποστηριζόμενους δήμους, έχουν μάθει να λειτουργούν με εξωστρέφεια και μπορούν να συνεργαστούν γρήγορα και σωστά μαζί τους, εάν διαθέτουν αυτοτέλεια και κατ\’ επέκταση ευελιξία κινήσεων.

Ο τρόπος για να κρατηθεί συγκροτημένη η υπηρεσία της τεχνικής υποστήριξης και να διαθέτει την αναγκαία αυτοτέλεια και ευελιξία, είναι η μεταφορά των υπηρεσιών των πρώην ΤΥΔΚ, στις Αποκεντρωμένες Κρατικές Διοικήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), η οποία μπορεί να θεσμοθετηθεί με προσθήκη (τροπολογία), στο νομοσχέδιο του Υπ.Εσωτερικών που βρίσκεται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς συζήτηση:

\”Το προσωπικό των τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) των πρώην κρατικών περιφερειών, που είχε μεταταχθεί με τις διατάξεις του αρ.258 του ν.3852/2010 στους δήμους της έδρας των νομών, μετατάσσεται στις Αποκεντρωμένες Κρατικές Διοικήσεις και καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες των κλάδων της κατηγορίας και της ειδικότητάς του σε τμήμα που συνίσταται στις περιφερειακές ενότητες (πρώην νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις) των Αποκεντρωμένων Κρατικών Διοικήσεων\”.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook