Τα ζητήματα που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας και τις συλλογικές συμβάσεις στον τεχνικό κλάδο θα συζητηθούν την Τρίτη, 27 Μαρτίου στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Ο  Γιάννης Μανωλικάκης, Πρόεδρος  Ε.Κ. Χανίων, ο Ανδρέας Στοϊμενίδης,   Μέλος Διοίκησης ΓΣΕΕ,  Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών   Επιχειρήσεων Ελλάδος και ο Γιάννης  Παλόγος, Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος ν. Χανίων, θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου για τα εξής θέματα: 

Α. "Υγεία και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας.
     Οι Στρατηγικές στην Ευρώπη και η Ελληνική Πραγματικότητα"
Β. "Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στον Τεχνικό Κλάδο"