Συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον τεχνικό κλάδο - επιτροπές ελέγχου και ανάπτυξη σωστής εργασιακής κουλτούρας ασπίδα απέναντι στους κινδύνους που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

Τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα οφείλονται σε αμέλεια των ίδιων των εργαζομένων που λειτουργούν κάτω από την πίεση των εργοδοτών, σε ένα ζοφερό εργασιακό περιβάλλον με χαμηλούς μισθούς και ανασφάλεια, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης ενώ ζητούμενο απότελεί η ανάπτυξη μιας εργασιακής κουλτούρας σε εργοδότες και εργαζόμενους, που θα αυξάνει την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και η δημιουργία αποτελεσματικών ελεγκτικών δομών.

Αυτά αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων σε συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Χανίων με θέμα  "Υγεία και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας. Οι Στρατηγικές στην Ευρώπη και η Ελληνική Πραγματικότητα" και  "Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στον Τεχνικό Κλάδο"

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Γιάννης Μανωλικάκης στο σύντομο χαιρετισμό και πριν δώσει το λόγο στους δύο προσκεκλημένους ομιλητές επεσήμανε οτι πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και κάθε εργοδότης και εργαζόμενος να αναλάβει τις ευθύνες τους, με τους μεν  να παρέχουν τα μέτρα ασφάλειας που απαιτούνται και τους δε να τα τηρούν.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο  Ανδρέας Στοϊμενίδης, Μέλος Διοίκησης ΓΣΕΕ,  Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών  Επιχειρήσεων Ελλάδος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ που αποκαλύπτει το επίπεδο φτώχιας, ανεργίας και οικονομικής δραστηριότητας που βιώνουν οι εργαζόμενοι,  στον τρόπο που αντιμετωπίζει η ΕΕ τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία αλλά και στην κατάσταση που επικρατεί στον τεχνικό - κατασκευαστικό κλάδο.

Ο δείκτης που έκανε Ευρωπαίους να "τρίβουν τα μάτια τους"

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ στην Ελλάδα καταγράφεται  το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, που για το γ' τρίμηνο του 2017 ξεπερνά το 20%. Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με κάτω από 700 ευρώ είναι πάνω από 1/3 του εργατικού δυναμικού και ένα αξιοσημείωτο γεγονός είναι οτι έχουν υπογραφεί μόνο 15 κλαδικές και επαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Ισχυρά στοιχεία που δείχνουν την κρίση της ελληνικής οικονομίας και την  πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι είναι τα εξής:

- Οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης ενώ ήταν 79% το 2009 το 2017 έπεσαν στο 45% 

-Οι προσλήψεις με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ανέρχονταν στο 21,% το 2009 και το 2017 ανήλθαν σε  54,9%

- Ο δείκτης φτώχειας από 27,6% που ήταν το 2009 ανέβηκε στο 35,6% το 2016

Ένας δείκτης που προκαλεί έκπληξη καί όπως σημείωσε ο κ. Στοϊμενίδης, όταν το ανέφερε σε συναδέλφους του σε ευρωπαϊκά φόρα, δεν πίστευαν στα μάτια τους, αφορά την κατανάλωση ψωμιού στη χώρα μας που τα στοιχεία δείχνουν οτι το 2016 μειώθηκε κατά 10%.

Ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Για τη διετία 2018-2019 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια έχει βάλει σαν προτεραιότητα την προστασία από καρκινογόνους παράγοντες και η επόμενη εκστρατεία αφορά τους μυοσκελετικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με οδηγία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και σχετική έκθεση, το  53% των θανάτων που συνδέονται με την εργασία αποδίδονται στον καρκίνο, το 28% σε ασθένειες του κυκλοφορικού και το 6% σε ασθένειες του αναπνευστικού.

Η κεντρική στρατηγική της ΕΕ είναι να μειωθούν σημαντικά τα όρια στους καρκινογόνους παράγοντες ώστε μέχρι το 2069 να μειωθούν οι θάνατοι με τα όρια που υπάρχουν ως σήμερα. 

Μικτές επιτροπές ελέγχου

Ο κ. Στοϊμενίδης, επεσήμανε οτι για την μείωση των εργατικών ατυχημάτων απαιτείται τόσο η ευαισθητοποίηση εργαζομένων αλλά καιτης κοινωνίας για ζητήματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, όσο και η δημιουργία δομών ελέγχου. Στα πλαίσια αυτά, εξετάζεται η δημιουργία μικτών επιτροπών ελέγχου και ήδη λειτουργεί πιλοτικά στο Ηράκλειο, στον τομέα των τεχνικών έργων τέτοια δομή, ενώ υπάρχει σχεδιασμός κάτι ανάλογο να δημιουργηθεί και στα Χανιά για να μειωθούν οι παράγοντες κινδύνου για εργατικά ατυχήματα.

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον τεχνικό - κατασκευαστικό κλάδο

Όσον αφορά στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον τεχνικό - κατασκευαστικό κλάδο ο κ. Στοϊμενίδης, έδωσε πρώτα μια γενική εικόνα του κλάδου που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ύφεση, της τάξεως του 80%, με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας και καθίζηση των μισθών. Διπλωματούχοι μηχανικοί υποχρεώνονται να εργάζονται για 500 ευρώ μικτά το μήνα. Υπάρχει και μια κουλτούρα στους εργοδότες να μην πληρώνουν τους εργαζόμενους στην "ώρα τους". Η μαύρη εργασία στο κομμάτι των υπερεργολάβων είναι ιδιαίτερα αυξημένο.

Επίσης όπως σημείωσε ο κ. Στοϊμενίδης, ενώ το οργανόγραμμα μιας εταιρείας απαιτεί την απασχόληση 5 ατόμων για μια εργασία, τελικά προσλάμβάνονται δύο άτομα που κοινώς "δουλεύουν για πέντε", κάνοντας και εργασίες στις οποίες δεν εξειδικεύονται, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος.

Αναγκαία η επαναφορά των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας

"Αυτό που λείπει για να αποκατασταθεί η "ειρήνη", όπως σημείωσε και η αξιοπρέπεια στον κλάδο, είναι η κλαδική εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφαμε μέχρι το 2012 και που οι εργοδότες αποφεύγουν να υπογράφουν ώστε να υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να καταθέτουν το επιστημονικό τους κεφάλαιο για 500 ευρώ μκτά"

Η λύση δεν είναι οι Έλληνες τεχνικοί να φεύγουν στο εξωτερικό. Έτσι πώς θα στηρίξουμε την ανάπτυξη στον τόπο. Πώς θα γίνει αυτό αν τα στελέχη που έχουν το επιστημονικό κεφάλαιο να οδηγήσουν την χώρα στην ανάπτυξη, φεύγουν.

Στόχος η ανάπτυξη κουλτούρας πάνω σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

O Γιάννης  Παλόγος,  Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Συλλόγου  Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος ν. Χανίων επεσήμανε οτι μέσα από τη συνεργασία με φορείς όπως τα εργατικά κέντρα, τη ΓΣΕΕ και επιστημονικά ιδρύματα, όπως το Πολυτεχνείο Κρήτης που έχει εξειδικευμένο προσωπικό για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, επιδιώκεται η ανάπτυξη κουλτούρας σε εργαζόμενους και εργοδότες σε τέτοια θέματα με απώτερο στόχο την μείωση των εργατικών ατυχημάτων.

"Ο Τεχνικός κλάδος σχετίζεται με πολλούς βλαπτικούς κινδύνους ως προς την υγεία και την ασφάλειά τους ενώ όσον αφορά τα εργασιακά προβλήματα έχουν μπει στο "κάδρο" των συζητήσεων τα τελευταία 8 χρόνια, τόσο με τις κυβερνήσεις όσο και τους δανειστές. Θέλουμε να προωθήσουμε την κουλτούρα πάνω σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, όχι μόνο για τα τεχνικά έργα αλλά σε όλους τους κλάδους εργασίας ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα εργατικά ατυχήματα και την έκθεση εργαζομένων σε παράγοντες που βλάπτουν την υγεία τους", ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Παλόγος.