Η  αρνητική έκθεση των Ευρωπαίων Ελεγκτών αφορούσε σε συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων και όχι σε έργα μέσω ΣΔΙΤ όπως αυτά που έχουν αποφασισθεί για τον Δήμο Χανίων

Σε εξέλιξη βρίσκεται το  μεγάλο έργο για ανέγερση οκτώ σχολείων και ανάπλασης του πάρκου Ειρήνης και Φιλίας στον Δήμο Χανίων  μέσω του συστήματος Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα (ΣΔΙΤ).

Πρόκειται για ένα έργο ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε από την Διυπουργική Επιτροπή τον περασμένο Σεπτέμβριο  και που – σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr – βρίσκεται στο πρώτο στάδιο κατά το οποίο θα προσκληθούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι σε ενημέρωση – συζήτηση για το συνολικό έργο.

Στην συνέχεια θα γίνει η προκήρυξη της δημοπρασίας για την επιλογή του αναδόχου του έργου.

Σε ότι αφορά στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα ΣΔΙΤ στην Ευρώπη, η οποία δόθηκε πρόσφατα στην δημοσιότητα με αρνητικά πορίσματα για την υλοποίηση έργων μέσω ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, η έκθεση δεν αφορούσε στο σύνολο των έργων που γίνονται μέσω ΣΔΙΤ, αλλά σε συμβάσεις παραχώρησης για  αυτοκινητόδρομους οι οποίοι ακολούθησαν εντελώς διαφορετική μεθοδολογία και διαδικασίες καθώς είναι έργα άνω των 500 εκατ. ευρώ. 

Στην ίδια την έκθεση στην σελίδα 51 αναφέρεται επί λέξη: "Στην Ελλάδα, το πλαίσιο για τις ΣΔΙΤ εφαρμόζεται μόνο σε έργα με κόστος κατασκευής κάτω των 500 εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα πολύ μεγάλα έργα υποδομής, όπως οι τρεις αυτοκινητόδρομοι που επελέγησαν για τον έλεγχό μας να εξαιρούνται από τις υποχρεωτικές αξιολογήσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τις ΣΔΙΤ. Η διάκριση αυτή δεν διευκολύνει την αρμόδια για τις ΣΔΙΤ υπηρεσία να εφαρμόζει καθιερωμένες διαδικασίες, ενώ την εμποδίζει να αξιοποιεί συστηματικά την πείρα της μονάδας ΣΔΙΤ σε έργα μεγάλης κλίμακας". 

Να σημειωθεί πως ο  ν. 3389/2005 θέτει το πλαίσιο και τις διαδικασίες για έργα ΣΔΙΤ κάτω των 500 εκατ. και διαφέρει σε πολλές παραμέτρους αλλά και ως θεσμικό πλαίσιο από τις συμβάσεις παραχώρησης όπως αναφέρεται και στην έκθεση. Τα ΣΔΙΤ του Δήμου Χανίων που έχουν εγκριθεί από την Διυπουργική ακολουθούν ακριβώς τις προβλέψεις του ν. 3389/2005 και όχι το μοντέλο των συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων. 

Τέλος πρέπει να επισημανθεί οτι στο κείμενο της Έκθεσης, στο Παράρτημα όπου αναφέρονται οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ΣΔΙΤ στην Ευρώπη αναφέρεται επί λέξει:  

"Για τις ΣΔΙΤ και τις παραχωρήσεις κάτω των 500 εκατ. EUR στην Ελλάδα, η Διυπουργική Επιτροπή και η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομίας συντονίζουν την προετοιμασία και την υλοποίησή τους. Τα εν λόγω έργα και οι παραχωρήσεις ΣΔΙΤ υποστηρίζονται από την ειδική γραμματεία τόσο κατά τη φάση προετοιμασίας όσο και υλοποίησής τους. Τρία από τα υπό εξέταση έργα, κέρδισαν πρόσφατα διεθνείς διακρίσεις και βραβεία: α) το έργο ΣΔΙΤ των 24 σχολικών υποδομών, κέρδισε το βραβείο «Education deal of the Year 2014», από το περιοδικό World Finance, β) το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας έλαβε το βραβείο «Waste deal for the year 2014» από το ίδιο περιοδικό, και γ) το έργο ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές, κέρδισε το βραβείο «Ευρωπαϊκό Βραβείο Ευρυζωνικότητας 2017» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατηγορία «Territorial cohesion in rural and remote areas» (Εδαφική συνοχή στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές)".

Υπενθυμίζεται πως εκτός της ανακατασκευής του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας, οι σχολικές μονάδες, που θα  κατασκευαστούν μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. στον Δήμο Χανίων, είναι οι ακόλουθες: 

• 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας (12θεσιο), στην Παρηγοριά.

• 2ο Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας (12θεσιο), στον Κλαδισό.

• 2ο Γυμνάσιο Ακρωτηρίου (12θεσιο), στα Καθιανά.

• 4ο Γυμνάσιο Χανίων (9θεσιο), στα Λιβάδια.

• 18ο Δημοτικό Χανίων (12θεσιο) & 18ο Νηπιαγωγείο (3θεσιο), στη Λίμνη Τσόντου.

• 11ο & 27ο Νηπιαγωγείο (3θεσια) Χανίων, στο ΣΟΔΥ.

• Δημοτικό Σχολείο Χωραφακίων (6θεσιο).

• Νηπιαγωγείο Περιβολίων (3θεσιο).