Παρακαλούνται οι κινούμενοι στην περιοχή όπως δεν διέρχονται της συγκεκριμένης οδού και επιλέγουν άλλες διαδρομές. 

Με την υπ΄ αριθμόν 68910/28-03-2018 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, ανακοινώνεται ότι το τμήμα της με αρ. 1 Επαρχιακής Οδού «Μυριοκέφαλα - Όρια Νομού (Καλλικράτης)» και σε μήκος δύο χιλιομέτρων, από την Χιλιομετρική Θέση Χ.Θ. 1.100 από την Πλατεία Μυριοκεφάλων έως την Χ.Θ. 3.100 μ. προς τα όρια του Νομού και το χωριό Καλλικράτης,  παραμένει κλειστό για λόγους ασφαλείας των διερχόμενων λόγω συνεχών βραχοπτώσεων. 

Παρακαλούνται οι κινούμενοι στην περιοχή όπως δεν διέρχονται της συγκεκριμένης οδού και επιλέγουν άλλες διαδρομές. 

Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.