Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 3/04/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 3/04/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 3/04/2018

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού οικ. έτους 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού - τροποποίηση της με αριθμ. 53/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έργων 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 4ο: Εισήγηση για τη Ναυαγοσωστική Προστασία των παραλιών του Δήμου Πλατανιά  

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 5ο: Συνέχιση της διαδικασίας με προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, της προμήθειας των ειδών των Ομάδων 1, 2, 3 και 4, οι οποίες αφορούν την προμήθεια ειδών καυσίμων κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ανά Δημοτική Ενότητα και για την ομάδα 5, η οποία αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 παρ. 2α, λόγω μη υποβολής προσφορών

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 6ο: Έγκριση ψήφισης πίστωσης και διοργάνωσης εργαστηρίου / ημερίδας παρουσίασης υπηρεσιών ψηφιακής καινοτομίας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Δήμου Πλατανιά και αναπαραγωγής σχετικών εντύπων

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Έγκριση της με αριθμ. 12/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα με θέμα “Έγκριση ισολογισμού ΔΕΥΑΒΑ χρήσης 2016”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Θέμα 8ο: Έγκριση της υπ. αρ. 29/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π. με θέμα: «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά» 

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.

Θέμα 9ο: Έγκριση της υπ. αρ. 30/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π. με θέμα: «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.

Θέμα 10ο: Έγκριση 2ης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων «ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΕ» σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Ο.Τ.Α.  Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ  Νομού Χανίων 

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» 

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Έργα πολιτικής προστασίας Δήμου Πλατανιά» 

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικού έργου Σέμπρωνα, Δ.Ε. Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Σκινέ» 

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Σημειακή Τροποποίηση ΣΧΟΟΑΠ εντός σχεδίου Πόλεως Μάλεμε

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Αλλαγή σκοπού απαλλοτρίωσης και παραχώρηση τμήματος ακινήτου για τη δημιουργία ΠΠΙ σε ακίνητο του Δήμου Πλατανιά το οποίο βρίσκεται εκτός οικισμού Γερανίου 

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Άδεια έγκρισης εισόδου – εξόδου για το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πλατανιά ευρισκομένου εκτός οικισμού Γερανίου Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Τροπ/ση της με αριθμ. 405/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Επανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 19ο: Έγκριση συμμετοχής Δήμου Πλατανιά στους διοργανωτές της Περιηγητικής Ημερίδας Προώθησης Ελαιοτουρισμού στην Κρήτη – Ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Πέτρος Μαρινάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 20ο: Έγκριση και ψήφιση της σχετικής πίστωσης για προβολή του Δήμου σε τουριστικό περιοδικό 

Εισηγητής: κ. Πέτρος Μαρινάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 21ο: Διοργάνωση εκδήλωσης κοπής Κότινου από την Μνημειακή Ελιά των Βουβών  και συμμετοχή στην Λαμπαδηδρομία ενόψει της διεξαγωγής του  3ου Μαραθωνίου Κρήτης 2018 και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής με το οικείο Ν.Π.Δ.Δ. στο 6ο Πασχαλινό Παιδικό Ποδοσφαιρικό Τουρνουά Αγάπης και ψήφιση σχετικής πίστωσης 

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Ψήφιση πίστωσης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Ιωάννη Μαλανδράκη στην Αθήνα 

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανια