Συνεδρίαση πραγματοποιείται την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 και ώρα 13:30 στην  αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται στον 1ο όροφο, δίπλα από την αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη”.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Εξέταση αίτηση του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας για παραχώρηση χρήσης του 2ου, 5ου και δημοτικού σχολείου Κεντριού για διεξαγωγή τοπικών συνελεύσεων.
2. Εξέταση αίτηση του Γαλλικού Ινστιτούτου  για παραχώρηση χρήσης του 3ου δημοτικού  σχολείου Ιεράπετρας για διεξαγωγή εξετάσεων DELF.
3. Εξέταση αίτηση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού (ΣΕΟ) Τ.Τ.  Ιεράπετρας για παραχώρηση χρήσης του  δημοτικού σχολείου Φερμών για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής και βιωματικής εκπαίδευσης. 
4. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο 4ο δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας για συντήρηση  κάγκελων εξωτερικής περίφραξης.  
5. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο Νηπιαγωγείο Κουτσουρά για επιδιόρθωση οροφής 
6. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο  δημοτικό σχολείο Κουτσουρά για μεταφορά  μαθητών συμμετοχής τους σε σχολικούς αγώνες με ιδιωτικό λεωφορείο.
7. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο 5ο  δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας για μεταφορά μαθητών για συμμετοχή τους στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2018-03-21
8. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο  δημοτικό σχολείο Φερμών Ιεράπετρας για προμήθεια βιντεοπροβολέων.
9. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο 5ο Νηπιαγωγείο για προμήθεια χρωμάτων βαφής εξωτερικής περίφραξης
10. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο 6ο Νηπιαγωγείο για αποκατάσταση βλάβης συναγερμού.
11. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο 1ο δημοτικό σχολείο για αποκατάσταση βλάβης στο φωτοτυπικό μηχάνημα.
12. Έγκριση του1ου Πρακτικού της Επιτροπής Καταστροφής Άχρηστων Υλικών.
13. Αποδοχή δωρεάς από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
14. Τακτοποίηση οφειλής ΟΤΕ δημοτικού σχολείου Καβουσίου και διακοπή σύνδεσης.
15. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές ανάγκες σχολείων