Το πρόγραμμα εορτασμού Αγ. Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, που θα πραγματοποιηθεί στο Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗ» στο Βλητέ Σούδας

Τη Δευτέρα 23 Απριλίου 18 και ώρα 1100, θα πραγματοποιηθεί για τη Φρουρά Χανίων, ο επίσημος εορτασμός του Αγ. Γεωργίου, προστάτη του Στρατού Ξηράς,  στην έδρα της 5ης ΤΑΞΠΖ «V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ», στο Στρατόπεδο «TXH (ΠΖ) ΣTEΦANAKH ΙΩΑΝΝΗ» (Βλητέ – Σούδας).

Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει :

α. Προσέλευση Προσκεκλημένων 10:45 
β. Πέρας προσέλευσης Επισήμων 11:00
γ. Δοξολογία 11:10
δ. Ανάγνωση Ημερησίας Διαταγής κ. Αρχηγού ΓΕΣ 11:20 
ε. Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Πεσόντων του Στρατοπέδου από Δκτή 5ης ΤΑΞΠΖ 11:25
στ.Έκθεση οπλισμού Μονάδων Φρουράς Χανίων 11:30
ζ. Κέρασμα 11:50