Ίσως επειδή ως πολίτες αυτής της χώρας, έχουμε τα τελευταία χρόνια δεχτεί πολλά χτυπήματα και σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο, δικαίως έχουμε γίνει κάπως δύσπιστοι.
Απ’ την άλλη, όμως, επειδή η γυναίκα του Καίσαρα πρέπει όχι μόνο να ‘ναι αλλά και να φαίνεται τίμια, θέλουμε να θίξουμε ένα ζήτημα ουσίας που αφορά στη διαφάνεια των διαδικασιών κρίσης των αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς από τον ΔΟΚΟΙΠΠ. ,
αναφέρει η μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Σύλλογου Γονέων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας.

Αναλυτικά
Καταγγέλθηκε στη συνέλευσή μας από μέλη του συλλόγου μας και ρωτάμε:
1. Γιατί δεν κρατήθηκε πρωτόκολλο παρουσία των ενδιαφερόμενων κατά την κατάθεση των αιτήσεων στον ΔΟΚΟΙΠΠ, αλλά οι αιτήσεις μας αριθμήθηκαν εκ των υστέρων και όχι ενώπιον μας, όπως συνηθίζεται σε κάθε αντίστοιχη διαδικασία;
2. Γιατί κατά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων για την αποδοχή ή την απόρριψη των αιτήσεων δεν ανακοινώθηκε η μοριοδότηση κάθε αιτούντα; Έτσι θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ελέγχει και να συγκρίνει, οπότε και θα είναι σε θέση αν χρειάζεται να προβαίνει σε διαδικασία ένστασης, όπως προβλέπεται από το νόμο. Μια ανακοίνωση των μορίων δε θα κόστιζε τίποτα στο Δήμο από υλικοτεχνικής πλευράς, μιας και ο Δήμος διαθέτει μια συνήθως καλά ενημερωμένη και σύγχρονη ιστοσελίδα. Κι αν υποθέσουμε ότι ο λόγος για την απόκρυψη αυτών των δεδομένων είναι η ευαισθησία της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου για τη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων, είναι γνωστό: Τέτοιες αναλυτικές αναρτήσεις είναι γεμάτο το διαδίκτυο για κάθε διαδικασία σχετική με τη δημόσια διοίκηση. Έτσι άλλωστε λειτούργησε και η ανακοίνωση ωφελούμενων, επιλαχόντων και απορριφθέντων για τους παιδικούς σταθμούς μέσω του προγράμματος της από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης.
3. Τέλος να ρωτήσουμε: Πόσο θεμιτό είναι η τοιχοκόλληση των ονομαστικών καταστάσεων το επιτυχόντων να γίνεται μία μόλις μέρα πριν από την έναρξη των εγγραφών, περιορίζοντας έτσι και χρονικά τη διαδικασία των ενστάσεων;

Εφαρμόζοντας απόφαση της συνέλευσής του, ο σύλλογος μας κατέθεσε ένσταση προς τον ΔΟΚΟΙΠΠ που αφορά στα σημεία 2 και 3 τη Δευτέρα 5/9.
Με την ένστασή μας αυτή ζητούμε από τον ΔΟΚΟΙΠΠ:
α) Την άμεση ανακοίνωση με τοιχοκόλληση και με ανάρτηση στο διαδίκτυο των μορίων όλων των αιτούντων, είτε ωφελούμενων, είτε επιλαχόντων, είτε απορριφθέντων
β) Στην περίπτωση των απορριφθέντων ή των ακυρωμένων αιτήσεων, τη σαφή αιτιολόγηση
γ) Την παράταση του χρόνου για την υποβολή ενστάσεων
δ) Τη δημόσια ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων για την απόφαση αυτή ώστε να ενημερωθούν για τις μοριοδοτήσεις και να υποβάλουν τις ενστάσεις τους, εφόσον συντρέχει λόγος
ε) Την τηλεφωνική ενημέρωση για τη διαδικασία όλων των αιτούντων των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, προκειμένου να αξιοποιήσουν την παράταση της περιόδου ενστάσεων, συμπληρώνοντας τις ελλείψεις στην αίτησή τους.

Ο Σύλλογος καλεί τους απορριφθέντες γονείς να μη διστάσουν να υποβάλουν, όπως δικαιούνται, ένσταση στον ΔΟΚΟΙΠΠ με αίτημα:
1) Να ελέγξουν τα μόριά τους και να τους γνωστοποιηθεί η θέση τους σε σειρά μορίων με επίδειξη σχετικού πίνακα κατάταξης.
2) Να τους αιτιολογηθεί ρητά ο λόγος για τον οποίο απορρίφθηκε η αίτησή τους.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook