Όσοι παραγωγοί θέλουν να κάνουν ενστάσεις μπορούν έως τις 16/05/2018

Παρακαλούνται οι παραγωγοί που οι καλλιέργειές τους ζημιώθηκαν από το ζημιογόνο  αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 13/11/2017 στις Τοπικές Κοινότητες ΛΟΥΣΑΚΙΩΝ, ΚΑΜΠΟΥ και ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ καθώς  και από το ζημιογόνο αίτιο ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 03-11-2017 στην Δημοτική Κοινότητα ΚΙΣΣΑΜΟΥ και στην Τοπική Κοινότητα ΛΟΥΣΑΚΙΩΝ και είχαν υποβάλει δήλωση ζημίας να προσέλθουν στον Δήμο Κισσάμου για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛΓΑ.