Τα τρέχοντα και τα μελλοντικά προγράμματα διάσωσης για την Ελλάδα πρέπει να συνοδεύονται από εξαιρετικά αυστηρούς όρους και δεσμεύσεις, που η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει, υπογραμμίζει ο Σλοβάκος υπουργός Οικονομικών, Ίβαν Μίκλος, επανερχόμενος και στο θέμα των εγγυήσεων.

Ο Μίκλος επανέλαβε τη θέση της χώρας του, που είναι και θέση της Φινλανδίας, για παροχή εγγυήσεων από την Ελλάδα, ώστε να εγκρίνει η Σλοβακία τη συμμετοχή της στο πακέτο διάσωσης.

Πέρα από τις εγγυήσεις όπως αναφέρει το in.gr, υποστηρίζει ο 'Ι.Μίκλος, η Ελλάδα «πρέπει να αναλάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και την μεταρρύθμιση της χώρας.

«Η Σλοβακία έχει εκφράσει σε διάφορες περιστάσεις την επιθυμία της για την ύπαρξη εγγυήσεων στην περίπτωση που συμμετάσχει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, καθώς και για μια ξεκάθαρη δέσμευση από το δανειολήπτη ότι θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον εξορθολογισμό των δημοσιονομικών και την μεταρρύθμιση της οικονομίας» ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μίκλος.

Μάλιστα καταλήγει με τη σημείωση ότι «κάθε ένδειξη για το αντίθετο είναι πηγή ανησυχίας».