Μετά τα σαρωτικά μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, αβέβαιο φαντάζει το εργασιακό μέλλον περίπου 200.000 υπαλλήλων σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Οι εργαζόμενοι θα υποβληθούν το επόμενο διάστημα σε διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να κριθεί κατά πόσο θα παραμείνουν στο προσωπικό των νέων φορέων που θα συσταθούν ή θα χαρακτηριστούν πλεονάζον προσωπικό και θα υπαχθούν στην εργασιακή εφεδρεία, η οποία σηματοδοτεί για την πλειονότητά τους έμμεση απόλυση.

Το πρώτο πακέτο συγχωνεύσεων ή καταργήσεων, όπως σημειώνουν \”Τα Νέα\”, αφορά 40 φορείς, όπως αυτοί περιγράφηκαν σε νομοθετική ρύθμιση του περασμένου Αυγούστου. Βάσει των αποφάσεων που έλαβε η κυβέρνηση την Τρίτη, η πρώτη ανατροπή αφορά τους 11 μεγάλους φορείς – μεταξύ των οποίων ΕΡΤ, ΚΕΔ, ΟΔΔΥ, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, ΙΓΜΕ, ΕΟΜΜΕΧ, ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ, Θέμις Κατασκευαστική – για τους οποίους είχε δοθεί προθεσμία 9 μηνών για την αναδιάρθρωσή τους και τον καθορισμό του προσωπικού που θα τεθεί σε εφεδρεία.

Η δεύτερη ανατροπή αφορά τους υπόλοιπους 29 φορείς, για τους οποίους οι αρχικές ρυθμίσεις προέβλεπαν πως το προσωπικό θα μεταφερόταν αυτοδίκαια στους νέους φορείς ή στις κεντρικές υπηρεσίες των εποπτευόμενων υπουργείων. Ωστόσο, μετά την επέκταση του καθεστώτος εργασιακής εφεδρείας θα εφαρμοστεί και σε αυτούς τους φορείς αξιολόγηση του προσωπικού.

Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίστηκε πάντως να μη γίνει η αξιολόγηση από τις διοικήσεις των φορέων, όπως είχε αρχικώς προβλεφθεί, και να ανατεθούν σε εξειδικευμένες εταιρείες.

Με βάση δηλαδή τους νέους οργανισμούς των φορέων θα αποτυπωθούν οι θέσεις εργασίας που απαιτούνται για τη λειτουργία και στη συνέχεια θα γίνει αξιολόγηση του συνόλου του προσωπικού ώστε να διαπιστωθεί ποιοι εργαζόμενοι έχουν τα περισσότερα προσόντα για την παραμονή στους φορείς.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο news247.gr, που θα αποτελέσουν το πλεονάζον προσωπικό, θα περάσουν από δεύτερη αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων που θα προβλέπει Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και στη συνέχεια θα καταταγούν από το ΑΣΕΠ σε πίνακες εργασιακής εφεδρείας.

Όπως έχει αποφασιστεί, όσοι ενταχθούν στους πίνακες θα λαμβάνουν για ένα έτος το 60% των βασικών αποδοχών τους και μετά δεν θα εισπράττουν καμία αμοιβή από το κράτος.

Θα υπάρχουν δυνατότητες επανεκπαίδευσης και επανακατάρτισής τους, θα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα γιατί, όπως σημείωσε, εκεί είναι χρήσιμοι, ενώ θα αξιοποιούνται και μέσα από την πρόσληψή τους ως προσωπικό ορισμένου χρόνου ή μερικής απασχόλησης.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook