Σας γνωστοποιούμε τη σύνθεση των νέων πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Κρήτης και τις αρμοδιότητες τους.

Οι νέες πρυτανικές αρχές ανέλαβαν καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2011.

Πρύτανης :

Ευριπίδης Γ. Στεφάνου, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας

Aντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού:

Κωνσταντίνος Τζανάκης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης


Aντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:

Γεώργιος Σταθάκης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Aντιπρύτανης Yποδομών:

Γεώργιος Τζιρίτας, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών