Την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης επισκέφτηκε σήμερα ο Υποπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας και Πρόεδρος της Μικτής Επιτελικής Επιτροπής ΠΑΜ - ΠΣΕΑ, κ. Γιώργος Παπαδάκης, στο πλαίσιο των ενημερωτικών επαφών του με τα Γραφεία ΠΑΜ- ΠΣΕΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, καλωσόρισε στο Ρέθυμνο τον κ. Παπα-δάκη και τα στελέχη των εμπλεκομένων Υπουργείων και των τοπικών Υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα Παλλαϊκής Άμυνας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε παρουσίαση των δράσεων, αλλά και των τηρουμένων σχεδίων του Τμήματος ΠΑΜ – ΠΣΕΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και συζητήθη-καν εκτενώς θέματα επικαιροποίησης των σχεδίων, που αφορούν την προστασία του πληθυσμού σε περίοδο πολέμου, καθώς και τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.