Σε καλό δρόμο βρίσκεται η κατασκευή δικτύων ύδρευσης στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη στο Ηράκλειο, ύστερα και από την τελική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να εντάξει το έργο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την απόφαση, η κατασκευή δικτύων ύδρευσης στην περιοχή είναι επιτακτική για την ορθολογική διαχείριση του νερού και την εξυπηρέτηση των κατοίκων καθώς τα διάσπαρτα δίκτυα που ήδη υπάρχουν στον Αγ. Ιωάννη δημιουργούν σοβαρά προβλήματα διακοπών στην υδροδότηση αλλά και εκτεταμένες διαρροές νερού.

Για το λόγο αυτό στις περιοχές προβλέπεται αντικατάσταση και επέκταση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης καθώς σύμφωνα με μελέτη που έχει εγκριθεί, θα βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες υδροδότησης της πόλης και θα μειωθούν οι διαρροές.

Το έργο είναι φιλόδοξο και περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών ύδρευσης συνολικού μήκους 24.120μέτρων, την δημιουργία υδροληψιών ύδρευσης στους εν λόγω αγωγούς καθώς και κατασκευή των φρεατίων και τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια ενώ ο προϋπολογισμός του φαίνεται ότι θα αγγίξει το ποσό των 1.520.000.00ευρώ.

Να σημειωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί  υποχρεωτικά αρχαιολογικός έλεγχος στις περιοχές που θα υλοποιηθούν τα έργα.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook