Διευκρινίσεις από την ΠΕ Ρεθύμνου - Τι προβλέπει ο νόμος για την προσφορά επιτραπέζιου ελαιολάδου και φέτας

Με αφορμή το από 16.5.2018 έγγραφο του ΕΦΕΤ για παραπλάνηση των καταναλωτών όσον αφορά την προσφορά στον καταναλωτή λευκού τυριού ως φέτας και χύμα ελαιολάδου για επιτραπέζια χρήση από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης επισημαίνονται τα εξής:  

1. Προσφορά ελαιολάδου για επιτραπέζια χρήση

Από 1-1-2018 επιβάλλεται το λάδι που προορίζεται να καταναλωθεί από τον καταναλωτή, να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μίας χρήσης,  οι οποίες πρέπει να φέρουν τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία επισημάνσεις. 

2. Προσφορά φέτας

Η αναγραφή στους τιμοκαταλόγους προσφερόμενου τυριού ως φέτας θα πρέπει να απο-δεικνύεται από τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα (τιμολόγια, δελτία αποστολής  κλπ).  Το λευκό τυρί άλμης που αναγράφεται ως τέτοιο στα σχετικά τιμολόγια δεν α-ποτελεί  φέτα (προϊόν με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης).

Τυχόν αναγραφή του λευκού τυριού στον τιμοκατάλογο ως φέτας, αποτελεί παραπλάνηση του κατα-ναλωτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το σχετικό πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ.

Σχετικές διατάξεις: Αριθμ. 91354/2017 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-κότητας (ΦΕΚ 2983/Β/2017).
 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook