Σε επέκταση των κτιριακών του εγκαταστάσεων φιλοδοξεί να προχωρήσει το Τ.Ε.Ι Κρήτης, με την δημιουργία νέου κτηρίου της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, προκειμένου να στεγάσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές της ανάγκες.

Η προτεινόμενη υποδομή αποτελείται από δύο ξεχωριστές μονάδες:

  • Tο Κτήριο για τις διοικητικές λειτουργίες που θα περιλαμβάνει τα γραφεία διοικητικής υποστήριξης της Σχολής (στο σύνολο 9), το γραφείο του προσωπικού (σύνολο 27) καθώς και τους αναγκαίους βοηθητικούς χώρους (πχ χώροι υγιεινής κτλ)
  • Tο Κτήριο Αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίου που θα περιλαμβάνει μόνο αίθουσες διδασκαλίας ( 6 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αμφιθέατρο, 1 αίθουσα τηλεκπαίδευσης) και εργαστήρια ( 9εργαστήρια, 4 αίθουσες Η/Υ) καθώς επίσης και τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους.

Επιπρόσθετα, πέρα από τις κτιριακές εγκαταστάσεις το έργο θα θεωρείται ολοκληρωμένο μόνο μετά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, προκειμένου να είναι άμεσα λειτουργικό και ικανό να υποστηρίξει το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η μεγάλη έκταση του έργου θέτει και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό ορίζοντα για την υλοποίηση του που έχει οριστεί περίπου στα 4 χρόνια, ενώ ο προϋπολογισμός του αναμένεται να φτάσει στα 10.300.000.00ευρώ.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook