Δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης «one stop shop» σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων,

σύσταση μιας ιδιαίτερα ευέλικτης 3μελούς επιτροπής σταυλισμού, αλλαγή του μοντέλου αδειοδότησης για τις μικρές κτηνοτροφικές μονάδες,

μείωση του κόστους για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας,

δημιουργία αυτοτελούς ηλεκτρονικού υπο-μητρώου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και μονάδων,

καθώς και εξαίρεση από την κατεδάφιση και απαλλαγή από τα πρόστιμα για τους κτηνοτρόφους που θα σπεύσουν να τακτοποιήσουν τις υπάρχουσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τους,

είναι οι έξι βασικές αλλαγές που φιλοδοξεί να επιφέρει το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις».

Το εν λόγω σχέδιο νόμου εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από το Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, και δόθηκε στην δημοσιότητα, την επόμενη μέρα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε εδώ ολόκληρο το σχέδιο Νόμου για την κτηνοτροφία