Καλή αρχή κάνει η ανάπτυξη το 2018 με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν για το πρώτο τρίμηνο του χρόνου αύξηση 2,3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2017 με οδηγό κυρίως τις εξαγωγές αλλά και την κατανάλωση

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις που έδωσε στην δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ και σύμφωνα με τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2018, παρουσίασε αύξηση κατά 0,8%, σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2017, ενώ σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 2,3%.

Η τριμηνιαία αύξηση κατά 0,8% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του χρόνου σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2017 διαμορφώθηκε από την αύξηση κατά 0,1% της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2017 και την αύξηση κατά 1,4% των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2017. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,1% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,9%. Μείωση κατά 2,7% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,6% ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,3%.

Οι αυξήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν από την μείωση των επενδύσεων το πρώτο τρίμηνο του 2018 κατά 28,1 % σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2017.

Αντιστοίχως η αύξηση 2,3% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση προήλθε από την αύξηση κατά 7,6% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2017 που παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,8%. Μείωση κατά 2,8%, σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2017, παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 6,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 13%.

Αντίθετα, το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2017, η τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 0,3%, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 10,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2017.

Αναθεωρήσεις και για το 2017
Μα βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έγιναν μικρές αναθεωρήσεις και στην τριμηνιαία μεταβολή του ΑΕΠ για το σύνολο και για το 2017, χωρίς όμως να αλλάζει επι της ουσίας ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης, που διαμορφώνεται στο 1,32% του ΑΕΠ για το σύνολο του έτους.

Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης του 4ου τριμήνου αναθεωρήθηκε στο 2% του ΑΕΠ από 1,9% της προηγούμενης πρόβλεψης.

Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2017 αναθεωρήθηκε από 1,4% του ΑΕΠ 1,5% και για τα δύο τρίμηνα.

Τέλος, μικρή αναθεώρηση προς τα κάτω έγινε και για το πρώτο τρίμηνο του 2017, το οποίο, με βάση την ανώτερη πρόβλεψη, ήταν 0,3% του ΑΕΠ από 0,4%, που προέβλεπε η ΕΛΣΤΑΤ δύο μήνες νωρίτερα.

Πηγή: news247.gr