Τα Δελτία Άρδευσης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης ισχύουν από 14/06 έως 20/06/2018