Μέχρι αύριο, 22 Ιουνίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για την Προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας. Γίνονται 953 προσλήψεις ιατρών
Αναλυτικές πληροφορίες εξέδωσε ο ΑΣΕΠ για την Προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας. Αφορά στην πρόσληψη 953 ιατρών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

ΑΣΕΠ: Η προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας
Η σύμβαση είναι διετούς διάρκειας και δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Γίνεται από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες».

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Υγείας (tomy.moh.gov.gr). Η προθεσμία ισχύει έως αύριο, 22 Ιουνίου 2018  και ώρα 23:59 νυχτερινή.

Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν ένα μόνο κλάδο και ειδικότητα με ανώτατο τις 5 θέσεις από τις αναφερόμενες στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων της οικείας Πρόσκλησης. Στη συνέχεια πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 29ης Ιουνίου 2018.

 

Πηγή: newsit.gr


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook