Η Κινητή μονάδα έχει τη δυνατότητα εξέτασης  δεκαέξι (16) γυναικών την ημέρα (κατόπιν ραντεβού). Τηλέφωνο για ραντεβού στο  Δήμου Κισσάμου : 2822340200 από Τρίτη 26/06/2018 θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
 
Ο Δήμος Κισσάμου αξιοποιώντας τη δυνατότητα που δίνεται μέσω της  Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης, θα πραγματοποίηση Μαστογραφικούς ελέγχους  από τη Δευτέρα 2/07/18 έως  και την Παρασκευή 06/07/18.
 
Αναλυτικά η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας θα βρίσκεται στις εξής περιοχές : 
• Δευτέρα 2 & Τρίτη 3 Ιουλίου στην πόλη της Κισσάμου στο Δημαρχείο Κισσάμου   
• Τετάρτη 4 Ιουλίου στο Δραπανιά  στο πρώην Δημαρχείο Μυθήμνης 
• Πέμπτη 5 Ιουλίου  στο Έλος   πρώην Δημαρχείο Ιναχωρίου  
• Παρασκευή 6 Ιουλίου στο Πλάτανο αίθουσα πολιτιστικού Συλλόγου Πλατάνου . 
Η Κινητή μονάδα έχει τη δυνατότητα εξέτασης  δεκαέξι (16) γυναικών την ημέρα (κατόπιν ραντεβού). Τηλέφωνο για ραντεβού στο  Δήμου Κισσάμου : 2822340200 από Τρίτη 26/06/2018 θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας .
 
Κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:
• Ηλικία: 40-70 ετών
• Κατά προτεραιότητα γυναίκες που έως τώρα δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε Μαστογραφικό έλεγχο όπως και οι ανασφάλιστες γυναίκες. 
Αποκλείονται οι γυναίκες:
α) που έχουν κάνει ολική μαστεκτομή 
β) μαστεκτομή πριν την πάροδο δέκα ετών
γ) γυναίκες που έχουν ελεγχθεί με μαστογραφία σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους.
δ) Που έχουν ιστορικό βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στον μαστό.
 
Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης συνεχίζει το μεγάλο της ταξίδι. Ένα ταξίδι ανθρώπινο, οραματικό, μια πράξη προσφοράς για τις Γυναίκες. Ένα ταξίδι που στόχο έχει να φωτίσει και να δημιουργήσει τις σωστές πεποιθήσεις για την πρόληψη του καρκίνου του Μαστού.