Ο Δήμαρχος Δημήτρη Κουνενάκη με τους  νέους Αντιδημάρχους, Αικατερινάκη Μανόλη, Αφορδακό Νικόλαο, Κερούλη Μιχάλη, Σγουρό Μιχάλη,  Φουλεδάκη  Μενέλαο και της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Μπετούρα καθώς και των δύο Διευθυντών του Δήμου Βασίλη Κοζυράκη και Μιχάλη Λασθιωτάκη, όπου συζητήθηκαν θέματα λειτουργικά κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του Καλλικράτη.
 
Αν και προέκυψαν κάποια ζητήματα, δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα. Από τη μεριά του Δήμου  υπάρχει  μια σοβαρή ετοιμότητα και πιστεύεται ότι εντός των ημερών όλα θα ομαλοποιηθούν.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος παρουσίασε την κατανομή αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους η οποία έγινε αποδεκτή ομόφωνα και η οποία έχει ως εξής:

Αικατερινάκης Μανόλης

Διοικητικά, Οικονομικά, Προμήθειες

Πολιτισμός,  Αθλητισμός, Νεολαία, ΚΕΠ

Ελούντα, Βρουχάς, Λούμας, Σκινιάς.

Σγουρός Μιχάλης:

Πολεοδομία, Οικονομία, Τουρισμός

Δημοτική Αστυνομία, Αλλοδαποί, Κοιμητήρια

Καλό Χωριό, Πρίνα, Κρούστας

Κερούλης Μιχάλης :

Έργα, Μελέτες, Συντηρήσεις-Αυτεπιστασία

Κυκλοφοριακά, Ελεύθεροι  Χώροι, Παιδικές Χαρές, Φωτισμός

Σχολεία, Πολιτική Προστασία

Κριτσά, Βραχάσι, Λακώνια

Αφορδακός Νικόλαος:.

Καθαριότητα, Περιβάλλον, Πράσινο, Καταστήματα, Εθελοντές,

Γεωργική Ανάπτυξη, Άρδευση, Γραφείο Κίνησης

Ποτάμοι, Ζένια, Λίμνες

Φουλεδάκης Μενέλαος:

Νεάπολη, Σφαγεία, Υγεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Πρόνοια

Κοινότητες Νεάπολης

Πολιτικοί Γάμοι