Χρηματοδότηση 144.363,28 € από το Υπουργείο Οικονομίας για προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Ρεθύμνης 

Υπεγράφη η απόφαση ένταξης από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση και την Ειδική Γραμματέα Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, Ευγενία Φωτονιάτα του παρακάτω έργου στη δράση «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του προγράμματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ):

Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και βοηθητικών εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Ρεθύμνης Π/Υ 144.363,28 €.