Εξετάστηκαν οι αιτήσεις των καταναλωτών συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και σε ποσοστό 100% εγκρίθηκαν.

Συνήλθε χθες η Επιτροπή που αφορά στην «επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών», σύμφωνα με την 197/17865/16-4-2018 απόφαση Δημάρχου αποτελούμενη από τους:

1.Αλιφιεράκη Ελευθερία Αντιδήμαρχος Χανίων

2.Ζερβουδάκη Κωνσταντίνο Προϊστάμενος κατ. πωλήσεων Χανίων ΔΕΗ ΑΕ

3.Φραδελάκη Ευαγγελία, εκπρόσωπο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

υπό τον συντονισμό της δημοτικής υπαλλήλου Φουφουλα Μαρίας

Η σύσκεψη έλαβε χώρα στην Αίθουσα Τύπου του Δημαρχείου Χανίων.

Εξετάστηκαν οι αιτήσεις των καταναλωτών συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και σε ποσοστό 100% εγκρίθηκαν.

Προς τον σκοπό αυτό καλούνται από την Επιτροπή, οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, για τους οποίους έχει γίνει διακοπή παροχής έως 30/6/2018, να επικοινωνήσουν με τον πάροχό τους ή να ενημερωθούν από τα γραφεία της ΠΡΟΝΟΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, για την ένταξή τους στο πρόγραμμα «επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών».