Το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), διοργανώνουν στα Χανιά το θερινό σχολείο της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων (EURO PhD Summer School on MCDA/M).

Το θερινό σχολείο θα φιλοξενηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΑΙΧ, την περίοδο 23 Ιουλίου – 3 Αυγούστου, 2018.

Το θερινό σχολείο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Association of European Operational Research Societies (EURO), της International Society on MCDM, και του EURO Working Group on Multicriteria Decision Aiding. Στόχος του θερινού σχολείου είναι να προωθήσει τις ιδέες, τη φιλοσοφία και τις εφαρμογές της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων σε υποψήφιους διδάκτορες. Το σχολείο θα δώσει τους συμμετέχοντες νέους ερευνητές την ευκαιρία να εμβαθύνουν στις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στις κύριες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια, να εξοικειωθούν με εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού, και να αποκτήσουν εμπειρίες σε θέματα εφαρμογών σε διάφορα πεδία διοίκησης και μηχανικής. 

Το θερινό σχολείο θα παρακολουθήσουν περισσότεροι από 50 υποψήφιοι διδάκτορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ διαλέξεις θα δώσουν διακεκριμένοι ερευνητές του χώρου της πολυκριτήριας ανάλυσης.

Η έναρξη του θερινού σχολείου θα γίνει τη Δευτέρα 23/7 στις 9:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΑΙΧ (Αίθουσα Πυθαγόρας).

Επιστημονικός υπεύθυνος του EURO PhD SUMMER SCHOOL ON MCDA/MCDM είναι ο Καθηγητής – Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης