H πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που υιοθετεί μία παγκόσμια προσέγγιση - 1000 food kits ετοιμάστηκαν για το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS

Έχοντας χαράξει νέα στρατηγική με ‘’20 Δεσμεύσεις για το 2020’’ η WIND υλοποιεί με συνέπεια την 16ετή στρατηγική της για την Εταιρική Υπευθυνότητα με κύριο μέλημα τη διαρκή βελτίωση της επίδρασης της στην Κοινωνία, τους Ανθρώπους της, το Περιβάλλον, τους Πελάτες και την Οικονομία. 
 
H εταιρεία δημοσίευσε την 11η ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας με μία ξεχωριστή βιωματική εμπειρία εθελοντισμού  σε συνεργασία με την Ethelon και εκπροσώπους των ΜΜΕ οι οποίοι ετοίμασαν 1.000 πακέτα φαγητού για το Κέντρο Ημερήσιάς Υποδοχής Αστέγων  της οργάνωσης PRAKSIS στην Αθήνα. Η ενεργή συμμετοχή στη δωρεά είχε στόχο να εμπνεύσει τον εθελοντισμό, αξία που διαπνέει το μεγαλύτερο μέρος των κοινωνικών δράσεων της WIND σε επίπεδο Εταιρικής Υπευθυνότητας και ενισχύει τη διάδοση του μηνύματος της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο… μία έμπρακτη εφαρμογή της συνδεσιμότητας!
Εξάλλου, σημείο αναφοράς της Έκθεσης είναι  ο όρος “connectivity”. Σαν μια κλωστή, ένα λεπτό νήμα, καθένας από την ομάδα της WIND με τις πράξεις του συνδέει και συνδέεται με τους Ανθρώπους, το Περιβάλλον, την Κοινωνία, τους Πελάτες και την Οικονομία δημιουργώντας ένα μεγάλο δίκτυο που συνεχώς επεκτείνεται και εξελίσσεται για να προσφέρει το αγαθό της επικοινωνίας και της συνδεσιμότητας στον ψηφιακό κόσμο απ’ άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. 
 
Νέα στρατηγική, ‘’20 Δεσμεύσεις για το 2020’’   
Η νέα στρατηγική που χαράζει η WIND –η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που υιοθετεί μία παγκόσμια προσέγγιση-  αποτελείται από 20 δεσμεύσεις για το 2020  στο πλαίσιο της μακροχρόνιας δέσμευσής της για διαρκή συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία και οικονομία με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, εναρμονιζόμενη πλήρως με την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών ως το 2030 (SDGs).
Mε την θέσπιση των 20 στόχων η WIND δεσμεύεται μέχρι το 2020 για:
  • τη διαρκή εκπαίδευση των ανθρώπων της, για την ισορροπημένη εργασιακή σχέση και για την ευκαιρία σε περισσότερες γυναίκες να αναλαμβάνουν θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης.
  • τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της μέσω της μείωσης των εκπομπών και της κατανάλωσης ενέργειας, της μείωσης των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και της δημιουργίας του πρώτου κλιματικά ουδέτερου καταστήματός
  • τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος πλοήγησης για τα παιδιά, μέσω του προγράμματος [email protected] και τον ψηφιακό μετασχηματισμό απομακρυσμένων νησιών μέσω του προγράμματος «Ερχόμαστε Κοντά» 
  • την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη συνεργασία της με εγχώριους προμηθευτές, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό και τις πρώτες ύλες της χώρας και τις συνεχείς επενδύσεις στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο την προσφορά  μιας εξαιρετικής εμπειρίας επικοινωνίας στους συνδρομητές.
 
Όπως σημειώνει στον πρόλογο της 11ης ετήσιας Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς, Νάσος Ζαρκαλής: ‘’ H στρατηγική μας για την Εταιρική Υπευθυνότητα ξεδιπλώνεται με μια σειρά από δράσεις που αγγίζουν άμεσα και θετικά την ελληνική κοινωνία, όπως οφείλει να κάνει η WIND ως μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, με κρίσιμο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα’’.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της Έκθεσης Εταιρικής υπευθυνότητας 2017 και στο αντίστοιχο βίντεο που φιλοξενείται στο επίσημο κανάλι της WIND στο YouTube.
-ΤΕΛΟΣ-
 
Για τον απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας WIND 2017
H επίδραση της WIND στην κοινωνία, τους ανθρώπους, το περιβάλλον, τους πελάτες και την οικονομία καταγράφεται με διαφανή και συστηματικό τρόπο στην 11η ετήσια Έκθεση  Εταιρικής Υπευθυνότητας με περίοδο αναφοράς από 1η Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 2017. Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες βασικού επιπέδου (“core”) του Οργανισμού Global Reporting Initiative – GRI STANDARDS, ενώ ακολουθεί τις αρχές του AccountAbility Principles Standard AA1000 και έχει λάβει Ανεξάρτητη Εξωτερική Διασφάλιση. Για τον καθορισμό του περιεχομένου έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης της Ουσιαστικότητας, οι Αρχές και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, έτσι όπως ορίζονται από το Πρότυπο Global Compact των Ηνωμένων Εθνών και την Agenda 2030 αντίστοιχα. 
 
Λίγα λόγια την οργάνωση PRAKSIS
Η PRAKSIS είναι Ανθρωπιστική Οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο το σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ιατρικής και ανθρωπιστικής δράσης.
Κύριος στόχος μας είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Οι τρεις άξονες που απαρτίζουν τη δουλειά μας είναι η Πρόληψη, η Άμεση Παρέμβαση/ υποστήριξη και η Άσκηση Πίεσης και Διεκδίκηση Δικαιωμάτων.Η PRAKSIS, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία, στα νησιά του Αιγαίου (π.χ. Λέσβος, Σάμος, Χίος), καθώς  και στην περιοχή της Πάτρας. 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.praksis.gr | www.facebook.com/ngopraksis | twitter.com/praksis.gr | www.youtube.com/praksisngo
 
Λίγα λόγια για την Ethelon
Η ethelon δημιουργήθηκε από την συγχώνευση των οργανισμών Volunteer4Greece και GloVo, με σκοπό να γίνει το βασικό σημείο αναφοράς για θέματα εθελοντισμού στη χώρα. Ο βασικός στόχος του οργανισμού είναι να δημιουργήσει και να προωθήσει εθελοντικές ευκαιρίες για όλους: νέους, φοιτητές, επαγγελματίες, οικογένειες, συνταξιούχους και να ενισχύσει την συνείδησή τους ως ενεργοί πολίτες, ενώ παράλληλα να αναπτύξει συνεργασίες μεταξύ εταιριών και ΜΚΟ. Από την έναρξη των εργασιών τους το 2012 οι δύο οργανισμοί έχουν καταφέρει να καλύψουν πάνω από 7.500 συγκεκριμένες εθελοντικές θέσεις εξυπηρετώντας ανάγκες 300+ ΜΚΟ, να δημιουργήσουν ένα δίκτυο 15.000+ ενεργών εθελοντών, να διοργανώσουν και υποστηρίξουν 500+ κοινωνικές δράσεις, 100 εκπαιδευτικών σεμινάρια για την ενδυνάμωση στελεχών ΜΚΟ κι εθελοντών, και υλοποιήσει 45+ εταιρικά εθελοντικά προγράμματα, έχοντας συμβάλει με περισσότερες από 700.000 ώρες εθελοντισμού σ’ όλη την χώρα.