Νέα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ με αφορμή τον εορτασμό της δεκαετούς επετείου κυκλοφορίας του νομίσματος θα τεθούν σε κυκλοφορία, σύμφωνα με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία.

Το κόστος κυκλοφορίας, που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό είναι 400.000 ευρώ.

Ειδικότερα, τα νέα αναμνηστικά νομίσματα των δύο ευρώ θα κοπούν σε ποσότητα ενός εκατομμυρίου με διαφορετική παράσταση από τα κυκλοφορούντα κέρματα της αξίας αυτής.

Περιμετρικά στο δακτύλιο του νέου κέρματος θα υπάρχουν τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον πυρήνα του θα υπάρχει μια πολυσύνθετη παράσταση με κεντρικό άξονα τη Γη.

Η παράσταση αυτή συμβολίζει τον τρόπο κατά τον οποίο το ευρώ «έχει καταστεί ένας παγκόσμιος παίκτης κατά την τελευταία δεκαετία και τη σημασία του για τις ζωές των κοινών ανθρώπων». Στην παράσταση αυτή απεικονίζονται άνθρωποι (κόσμος), πλοίο (εμπόριο), εργοστάσιο (βιομηχανία) και αιολικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής (ενέργεια).

Τέλος όπως αναφέρει το in.gr, περιμετρικά και στο κέντρο θα αναγράφεται «Ελληνική Δημοκρατία» και τα έτη 2002 - 2012.