Αυξημένο κατά 22% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζεται το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το Οκτάμηνο Ιανουαρίου Αύγουστου 2011 όταν βάση του στόχου που έχει τεθεί στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης θα έπρεπε να μειωθεί κατά 3,9%.

Συγκεκομμένα απαιτούνται 830 εκατ. ευρώ για να επιτευχθεί ο στόχος του ελλείμματος και το ποσό αυτό πρέπει να εξοικονομηθεί με παλιά και νέα μέτρα τους υπόλοιπους 4 μήνες του 2011.

Σε σχέση με τους αρχικούς στόχους η «μαύρη τρύπα» του προϋπολογισμού έχει ανέλθει στα 4,586 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,532 δισ. αφορούν στα έσοδα και τα υπόλοιπα 1,054 δισ. ευρώ τις δαπάνες.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οκτάμηνο Ιανουάριου – Αυγούστου 2011, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 18.101 εκατ. ευρώ έναντι του νέου στόχου 18.974 εκατ. ευρώ όπως προσδιορίστηκε μετά το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και ελλείμματος 14.813 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Τα έσοδα

Στο οκτάμηνο τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) εμφανίζουν μείωσης κατά 5,3% έναντι στόχους για ετήσια αύξηση τους κατά 5,6%

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30.679 εκατ. € με ετήσιο στόχο 54.042 εκατ. ευρώ.

Η υστέρηση των εσόδων σε επίπεδο οκταμήνου οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. ευρώ τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στη μείωση των εισοδημάτων και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 8,1% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

•Στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2,06 δισ. ευρώ.

• Στις αυξημένες επιχορηγήσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές κατά 1,71 δισ. ευρώ.

•Στον ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 322 εκατ. ευρώ και

•Στα νοσοκομεία κατά 853 εκατ. ευρώ (649 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 και 204 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).

Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 4,5% ή κατά 1,45 δισ. ευρώ κυρίως λόγω των αυξημένων επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία (κυρίως στον ΟΓΑ κατά 452 εκατ. ευρώ και στο ΙΚΑ κατά 1,07 δισ. ευρώ), στον ΟΑΕΔ κατά 322 εκατ. ευρώ και στα νοσοκομεία κατά 649 εκατ. ευρώ.