Οι απόφοιτοι του τμήματος φωτογραφίας του Δημόσιου ΙΕΚ Χανίων με αφορμή την ολικλήρωση της φοίτησης τους, πραγματοποιούν έκθεση με τίτλο «Σπουδή στη Φωτογραφία», παρουσιάζοντας μέρος των εργασιών που πράχτηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Η ευρύτητα της χρήσης της φωτογραφίας στη σύγχρονη εποχή, ανέδειξε την ανάγκη ουσιαστικής κατανόησης των ποικίλων φωτογραφικών εφαρμογών, που καλύπτουν ένα φάσμα καλλιτεχνικών αλλά και εμπορικών προθέσεων. Σκοπός του προγράμματος σπουδών του ΔΙΕΚ Φωτογραφίας είναι η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε θεωρητικό και πραγκτικό επίπεδο, έτσι ώστε με τις δεξιότητες που αποκτούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του τοπικού πολιτιστικού προϊόντος και στη βελτιστοποίηση της αφαρμογής εμπορικών φωτογραφικών υπηρεσιών.

Πύλη SABBIONARA, 17-24 Αυγούστου 2018-08-13 
Ώρες Λειτουργίας: 11:00-14:00 και 19:00-22:00

Διοργάνωση:
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων ΚΗΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ