Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για έργα δημοσίου χαρακτήρα στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER που υλοποιεί η Ο.Τ.Δ. Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων (Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα) του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) 1.470.000€ υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, 26 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ. 2.759.328,92€ (ποσό σχεδόν διπλάσιο του προϋπολογισμού  1.470.000 € της προκήρυξης).

Από τις προτάσεις που κατατέθηκαν το  51,09% και ποσό 1.409.767,55€ αφορά προτάσεις Δήμων, το 34,49% και ποσό 951.561,37€ αφορά προτάσεις συλλογικών φορέων και το 14.42% και ποσό 398.000€ αφορά υποδομές υγείας. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων σε επίπεδο επιλεξιμότητας και κριτήριων επιλογής. Θα δημιουργηθεί πίνακας κατάταξης ανά υποδράση και θα ανακοινωθούν οι υπαγώγιμες προτάσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επιπλέον ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. συνεχίζει την διαδικασία για την προετοιμασία της προκήρυξης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα.  

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ευχαριστεί τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και εκφράζει την ικανοποίηση του για την συνολική εξέλιξη της πρόσκλησης από τον σχεδιασμό, την δημοσίευση έως και την καταληκτική ημερομηνία με την υποστήριξη των στελεχών της, και στελεχών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και διαχειριστικές αρχές που εμπλέκονται στην διαδικασία.


Σημειώνεται ότι όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με το  πρόγραμμα CLLD/LEADER αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οργανισμού


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook