Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων στην Π.Ε. Ρεθύμνης με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων ΗΥ με εξετάσεις πιστοποίησης 2018»: Παραλαβή Πιστοποιητικών από συμμετέχοντες στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο βελτίωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων της Π.Ε. Ρεθύμνης, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), συνέχισε τα προγράμματα επιμορφώσεων σε θέματα εκμάθησης και χειρισμού ΗΥ, σε στελέχη της Π.Ε. Ρεθύμνης. 
Στόχος του 4ου προγράμματος ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων σε νέα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εργασίας, με δυνατότητα πιστοποίησης.   
Η διάρκεια του προγράμματος ήταν συνολικά 30 ημερών και πραγματοποιήθηκε σε εννέα εκπαιδευτικές συναντήσεις (Ιούλιο - Αύγουστο 2018), τρίωρης ημερήσιας εκπαίδευσης. Η κάθε ενότητα ολοκληρώθηκε σε τρεις ημερήσιες εκπαιδευτικές συναντήσεις. Το πρόγραμμα περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα της εξατομικευμένης  προσέγγισης από τους εκπαιδευτές.

Πέρα από την ικανοποιητική ανταπόκριση των συμμετεχόντων στα μαθήματα, το Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ έλαβε το σύνολο των εκπαιδευόμενων, που επέλεξαν να δώσουν τελικές εξετάσεις ( ποσοστό επιτυχίας). Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί τέσσερις εκπαιδευτικές σειρές, τις οποίες παρακολούθησαν 51 συμμετέχοντες ενώ συμμετείχαν στις εξετάσεις και πιστοποιήθηκαν 41 στελέχη της Π.Ε Ρεθύμνης. δηλ. το 36% του στελεχιακού δυναμικού της Π.Ε. Ρεθύμνης.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στους πιστοποιημένους χώρους του εργαστηρίου Πληροφορικής του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγουμένου Γαβριήλ 105-Ημιόροφος).
Εκπαιδευτές – συντονιστές εκπαίδευσης ήταν οι: Αντωνογιαννάκης Ιωάννης, Νικολουδάκης Γεώργιος,  Σωτηροπούλου Ελένη και Γιακουμιδάκης Κωνσταντίνος.

Στο 4ο Πρόγραμμα συμμετείχαν για πρώτη φορά και φοιτητές, που πραγματοποιούσαν την πρακτική τους άσκηση στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τελικά να λάβουν την πιστοποίηση χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.    

Η πρωτοβουλία αυτή όπως ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή, αποτελεί πρωτοπορία για τη χώρα μας αφού η Π.Ε. Ρεθύμνης είναι η μοναδική που παρέχει αυτή τη δυνατότητα στα στελέχη της. Στόχος μας είναι η συνεχής επιμόρφωση και εξωστρέφεια των στελεχών μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μας. Τέλος ευχήθηκε στους φοιτητές της πρακτικής άσκησης καλή σταδιοδρομία με την ευχή να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πολύτιμες εμπειρίες που απέκτησαν την περίοδο απασχόλησης τους στην Π.Ε. Ρεθύμνης.