Δείτε τη λίστα

Τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις συνήθως κοστίζουν σε πρόστιμα και τόκους χωρίς να ληφθεί υπόψη η ταλαιπωρία που θα υποστεί ο φορολογούμενος. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις, που η Εφορία συγχωρεί λάθη και δεν τιμωρεί με πρόστιμα τον φορολογούμενο που κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ. Βέβαια οι περιπτώσεις αυτές είναι συγκεκριμένες και έχουν να κάνουν με το χρόνο υποβολής της τροποιητικής δήλωσης με την οποία διορθώνεται το λάθος.

Υπάρχουν περιπτώσεις, ακόμη και όταν έχει περάσει η προθεσμία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή και προσαυξήσεις, αναλόγως.

 

Χωρίς πρόστιμο υποβάλλονται:

  • Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν βαρύνεται με πρόστιμο.
  • Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
  • Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.
  • Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).
  • Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.
  • Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN
  • Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.

Πηγή: newsbeast.gr


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook